Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji nr 40/2021 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : rozbudowa drogi gminnej: ul.1KUL w Piasecznie”

626

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu decyzji nr 40/2021 w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na : rozbudowa drogi gminnej: ul.1KUL w Piasecznie”