Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o zmianie wniosku i zebraniu kompletnego materiału dowodowego/ dotyczy inwestycji „rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Bąkówce”.

2075

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o zmianie wniosku i zebraniu kompletnego materiału dowodowego/ dotyczy inwestycji „rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Bąkówce”.