Obwieszczenie UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW przystąp.do sporządz MPZP Józefosław

410

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.2.1.2021.AW             UiA.6721.3.1.2021.AW
10 sierpnia 2021 r.  
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW przystąp.do sporządz MPZP Józefosław