Obwieszczenie UiA.6721.6.1.2021.PK MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP

1399

UiA.6721.6.1.2021.PK

KWEW.1765.2021
27 października 2021 roku

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna na podstawie uchwały nr 762/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.6.1.2021.PK MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP