Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR – wyłożenie ZMIANY MPZP Żabieniec część 1 dla terenu 1.US

521

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
12.08.2022 r.
UiA.6721.7.1.2021.MKR
 
OBWIESZCZENIE
 
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US
 
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR – wyłożenie ZMIANY MPZP Żabieniec część 1 dla terenu 1.US