Obwieszczenie UiA.6721.7.2020.PK przyst. MPZP Wóklka Kozodawska, MPZP Żabieniec oraz zmiana MPZP Bobrowiec

1077

2020-10-12
UiA.6721.7.2020.PK
  OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska – dla obszaru działek o nr ew. 164, 165 oraz Żabieniec dla obszaru działki o nr ew. 219/3 i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.7.2020.PK przyst. MPZP Wóklka Kozodawska, MPZP Żabieniec oraz zmiana MPZP Bobrowiec