Obwieszczenie UiA.6721.8.1.2020.WK – wyłożenie MPZP Józefosław – działki 119/4 i 119/9

112

Piaseczno, dnia 3.01 2022 r.
UiA.6721.8.1.2020.WK
 
OGŁOSZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław w gminie Piaseczno dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19.
 
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.8.1.2020.WK – wyłożenie MPZP Józefosław – działki 119/4 i 119/9