Obwieszczenie UiA.6730.32.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 48/96 obręb Chyliczki

710

Piaseczno, dnia  2022-09-08
UiA.6730.32.2022.AK
OBWIESZCZENIE 
Niniejszym informuję, że  na  podstawie: art. 4  ust. 2, pkt. 2, art. 59 ust.1, art. 60 ust.1, art.61 ust.1  i  art.64  ust.1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z            2022 r. poz. 503)  oraz  art. 104  i 107…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6730.32.2022.AK warunki zabudowy nr dz. ew. 48/96 obręb Chyliczki