Obwieszczenie UiA.6733.1.2022.AK uchylenie decyzji – SKO

610

Piaseczno, dnia 2022-07-15
UiA .6733.1.2022.AK
 
OBWIESZCZENIE
 
Niniejszym informuję, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie działające na podstawie art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 1 i 2 ustawy z dnia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.1.2022.AK uchylenie decyzji – SKO