Obwieszczenie UiA.6733.10.2021.KT sieć nn 0,4kV oświetlenie terenu dz. nr 20/12 i inne Żabieniec

699

UiA.6733.10.2021.KT                                                                                                                                                  Piaseczno  17. 11. 2021r.                                                 O B W I E S Z C Z E N I E Niniejszym informuję na podstawie: art. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.10.2021.KT sieć nn 0,4kV oświetlenie terenu dz. nr 20/12 i inne Żabieniec