Obwieszczenie UiA.6733.2.2021.AK CP bud. wod.-kan.Bogatki Wólka Pęcherska PGR Pęchery

42

                                                                            Piaseczno, dnia 2021-04-20  UiA .6733.2.2021.AK                                                 OBWIESZCZENIE            Niniejszym informuję, na  podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.2.2021.AK CP bud. wod.-kan.Bogatki Wólka Pęcherska PGR Pęchery