Obwieszczenie UiA.6733.6.2021.KT dec. wieża telek Emitel S.A. Kuleszówka dz. nr 1/3

974

UiA.6733.6.2021.KT                                                                                                                                                    Piaseczno  22. 07. 2021r. O B W I E S Z C Z E N I E Niniejszym informuję na podstawie: art. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  …

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.6.2021.KT dec. wieża telek Emitel S.A. Kuleszówka dz. nr 1/3