Obwieszczenie UiA.6733.7.2021.AK budowa linii kablowej dz.48/51,50/64,50/72,50/77 Chyliczki

401

                                                                            Piaseczno, dnia 2021-08-25   UiA.6733.7.2021.AK
    OBWIESZCZENIE 
    Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 293 ze zm.) , że na wniosek  inwestora: …

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6733.7.2021.AK budowa linii kablowej dz.48/51,50/64,50/72,50/77 Chyliczki