Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.140.2020.TW

148

dot. wszczęcia postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia skłądającego się z trzech studni zlokalizowanych na działkach 47/3, 47/6, 47/8 w Szczakach

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.140.2020.TW