Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr W-I-7820.2.17.2019.AW o wydaniu decyzji Nr 33/SPEG/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odc. od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.

406

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr W-I-7820.2.17.2019.AW o wydaniu decyzji Nr 33/SPEG/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odc. od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.