Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-II.7820.1.18.2018.AC o wydaniu decyzji Nr 122/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej " Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (…)".

311

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr WI-II.7820.1.18.2018.AC o wydaniu decyzji Nr 122/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ” Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 (…)”.