Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr WI-I.7820.2.17.2019.AW zawiadamiające o wydaniu postanowienia Nr 560/SAAB/2020 w którym prostuje z urzędu oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/SPEC/2020 z dn. 29.04.2020r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odc. od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidaności w Piasecznie".

242

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o nr WI-I.7820.2.17.2019.AW zawiadamiające o wydaniu postanowienia Nr 560/SAAB/2020 w którym prostuje z urzędu oczywistą pomyłkę pisarską w decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/SPEC/2020 z dn. 29.04.2020r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 – ul. Księcia Janusza I Starego na odc. od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidaności w Piasecznie”.