Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją nr 161/SPEC/2019 położoną w obrębie 0036 Szczaki i oznaczoną jak działki nr 103/1, 103/2.

104

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją nr 161/SPEC/2019 położoną w obrębie 0036 Szczaki i oznaczoną jak działki nr 103/1, 103/2.