Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 198/SPEC/2022 o ustanowieniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji „ Remont linii 220k V Kozienice-Mory-Piaseczno”

656

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 198/SPEC/2022 o ustanowieniu lokalizacji inwestycji w zakresie sieci przemysłowej dla inwestycji „ Remont linii 220k V Kozienice-Mory-Piaseczno”