Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. 68/1 obręb Wola Gołkowska pow. 0,0299 ha objętą decyzją 161/SPEC/2019

224

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za dz. 68/1 obręb Wola Gołkowska pow. 0,0299 ha objętą decyzją 161/SPEC/2019