Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – SPN-II.7570.3.460.9.2020.MG z 01.03.2023r. o wydaniu decyzji nr 990/2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarczyn – Obszar Wiejski, w obrębie nr 0029 Ruda, oznaczonej jako działki ew.: nr 56/31 oraz 56/33 objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/SPEC/2019 z 30.12.2019r.

535

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – SPN-II.7570.3.460.9.2020.MG z 01.03.2023r. o wydaniu decyzji nr 990/2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Tarczyn – Obszar Wiejski, w obrębie nr 0029 Ruda, oznaczonej jako działki ew.: nr 56/31 oraz 56/33 objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/SPEC/2019 z 30.12.2019r.