Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w wysokości 1/3 cz. W prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 78/4 oraz działka 78/5 obręb 0037 Wola Gołkowska w ramach inwestycji drogowej pn.: Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7

452

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział w wysokości 1/3 cz. W prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 78/4 oraz działka 78/5 obręb 0037 Wola Gołkowska w ramach inwestycji drogowej pn.: Budowa Południowego Wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7