Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – WI-I.7821.22.6.2020.HP.EG(EPJ) z 01.07.2024 r.- dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania) w Piasecznie

74

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego – WI-I.7821.22.6.2020.HP.EG(EPJ) z 01.07.2024 r.- dot. rozbudowy drogi gminnej ul. Dworcowej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania) w Piasecznie