Obwieszczenie WOOŚ-II.420.104.2022.AGO.20

216

dot. “Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn. “Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory – Wola Karczewska”.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie WOOŚ-II.420.104.2022.AGO.20