Obwieszczenie WOOŚ-II.420.333.2018.SM

44

dot. wydanej decyzji środowiskowej dla przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie Skolimowa w gm. Konstancin-Jeziorna

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie WOOŚ-II.420.333.2018.SM