Obwieszczenie – wyłożenie projektów MPZP – Siedliska etapy: I, II oraz III

118

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
UiA.6721.10.1.2021.MKR UiA.6721.10.2.2021.MKR UiA.6721.10.3.2021.MKR
17.11.2023 r.
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap I, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska etap II,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie – wyłożenie projektów MPZP – Siedliska etapy: I, II oraz III