Odbiór azbestu w 2022 roku

691

Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaseczno zakończyła odbiór wyrobów zawierających azbest w 2022 roku. Wszystkie dotychczasowe wnioski złożone przez mieszkańców będą realizowane w 2023 roku. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę odbiór azbestu będzie ponownie realizowany na przełomie kwietnia/maja 2023 roku.
Informujemy, że nadal można składać wnioski na odbiór azbestu. Wnioski są dostępne w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 i przy ul. Świętojańskiej 5A oraz na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”.
Ponadto przypominamy, że zdjęty azbest należy odpowiednio przygotować do odbioru tzn. ułożyć na palecie i ofoliować.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Odbiór azbestu w 2022 roku