Odpady wielkogabarytowe co to takiego?

706

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na ponadnormatywne wymiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i kontenerach na odpady.

Do tej grupy zaliczane są: meble (stoły krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele itd.), dywany, materace, wykładziny, meble ogrodowe, dużych rozmiarów donice ogrodowe, rowery, duże zabawki, wózki i foteliki dziecięce.

Wymienione wyżej odpady są odbierane w ramach zbiórki akcyjnej w terminach wskazanych w harmonogramach. Odpady te można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do odpadów wielkogabarytowych NIE należą: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady pobudowane i poremontowe, deski, palety, płyty, stolarka okienna i drzwiowa, płyty karton-gips, styropian, wełna mineralna, papa, farby i opakowania po nich, opony, ceramika łazienkowa, kabiny prysznicowe i wanny, beczki stalowe i z tworzyw sztucznych, panele podłogowe i ścienne, grzejniki, części pojazdów, gruz, pozostałości materiałów budowlanych, sprzęt ogrodniczy, zużyte pojemniki na odpady, elementy ogrodzenia i płaty.

Odpady w/w należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty 9.00-17.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również zgłosić do odbioru firmie POLBLUME tel. (22) 756 96 61.

Źródło Gospodarka Odpadami: Odpady wielkogabarytowe co to takiego?