Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Aktywizacja młodzieży do sportów łyżwowych

171

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 22.10.2020r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057)
Zamieszcza ofertę:
Klubu Sportowego „Strefa Lodu”, na realizację zadania:…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Aktywizacja młodzieży do sportów łyżwowych