Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja imprezy sportowej JUNIORA

136

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 07 grudnia 2023 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)  Zamieszcza ofertę:   Stowarzyszenia Klub Sportowy  JUNIOR Józefosław & Julianów na realizację zadania:  …

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja imprezy sportowej JUNIORA