Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Pamiętajmy o walkach żołnierzy Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ

94

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 24.06.2022 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ,…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Pamiętajmy o walkach żołnierzy Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ