Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Piłka ręczna mężczyzn- przygotowanie zespołu do rozgrywek ligowych 2023

207

Załącznik nr 1 do zarządzenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 30.01.2023 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
APK Handball Team, na realizację zadania:
Piłka ręczna…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Piłka ręczna mężczyzn- przygotowanie zespołu do rozgrywek ligowych 2023