Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Przywrócenie pamięci strażaków, którzy zginęli w akcji gaszenia pożaru i nie tylko.

118

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 22.09.2020r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Zamieszcza ofertę:
Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Piasecznie:


Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Przywrócenie pamięci strażaków, którzy zginęli w akcji gaszenia pożaru i nie tylko.