Uchwała nr 1573/LI/2018

82

Ustala się lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Piaseczno  oraz dla inwestycji towarzyszących na terenie miasta i gminy Piaseczno.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Uchwała nr 1573/LI/2018