Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci z piłki siatkowej

461

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 24.06.2020r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
Fundacji Warszawska…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Szkolenie dzieci z piłki siatkowej