Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Szkolenie i doskonalenie umiejętności zawodników z łyżwiarstwa figurowego

86

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 23.09.2022 r.
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.)
Zamieszcza ofertę:
Klubu Sportowego „LUTZ” Piaseczno, na realizację zadania: Szkolenie i doskonalenie…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Szkolenie i doskonalenie umiejętności zawodników z łyżwiarstwa figurowego