Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla podopiecznych Caritas Piaseczno Zakroczym 2023.

355

Załącznik nr 1 do zarządzenia BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 16 lutego 2023 roku Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.), zamieszcza ofertę Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Piasecznie   na realizację…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Wyjazd integracyjno-terapeutyczny dla podopiecznych Caritas Piaseczno Zakroczym 2023.