Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 30 położona w obrębie 39 m. Piaseczno

246

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka ewid. nr 30 położona w obrębie 39 m. Piaseczno