Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

771

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej powierzchni 212,49 m2 z przeznaczeniem na restaurację z zachowaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Lokal usytuowany jest na dwóch kondygnacjach. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Przygotowywanie posiłków może się odbywać wyłącznie na kuchenkach elektrycznych. Nie dopuszcza się stosowania butli na gaz propan-butan.

Okres obowiązywania umowy: od dnia 17.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  150,00 zł. Do podanej stawki zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących  przepisów.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  63 747,00 . (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 00/100).

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na wynajem lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku dworca PKP w Piasecznie przy ul. Dworcowej 9.