Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w 2018 roku na zadania w zakresie sportu – imprezy biegowe

817

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNOzwany dalej „Zamawiającym” w dniu 22.11.2017Działającna podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 203r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.),Zarządza otwarty konkurs na zadanie:
1.Organizacja cyklu 11 imprez biegowych, w tym Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej.- 100 000,00 złPełna treść zarządzenia do pobrania tutajPełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj


Źródło: GOSIR : Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w 2018 roku na zadania w zakresie sportu – imprezy biegowe