Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego dot. postępowania w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Piaseczno obręb 0016 Jastrzębie, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 159 o pow. 0,06 ha stanowi mienie gmromadzkie

91

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego dot. postępowania w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Piaseczno obręb 0016 Jastrzębie, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 159 o pow. 0,06 ha stanowi mienie gmromadzkie