Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego dot. postępowania w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Piaseczno obręb 0022 Karolin PGR, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 9/1 o pow. 0,17 ha stanowi mienie gmromadzkie

119

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego dot. postępowania w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w gminie Piaseczno obręb 0022 Karolin PGR, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 9/1 o pow. 0,17 ha stanowi mienie gmromadzkie