Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oznaczonego literą "U" w budynku wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 9 bl. 28 w Górze Kalwarii

77

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego oznaczonego literą “U” w budynku wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 9 bl. 28 w Górze Kalwarii