Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. 130/17 obręb Prace Duże gm. Tarczyn

100

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. 130/17 obręb Prace Duże gm. Tarczyn