Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości tj. dz. 92/12 obręb Marylka gm. Tarczyn

127

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości tj. dz. 92/12 obręb Marylka gm. Tarczyn