Ogłoszenie w sprawie zamieszczenia protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości dotyczącego komunalizacji mienia gromadzkiego tj. dz. 138 obręb Wola Gołkowska

169

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Ogłoszenie w sprawie zamieszczenia protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości dotyczącego komunalizacji mienia gromadzkiego tj. dz. 138 obręb Wola Gołkowska