Ogólnopolski projekt grantowy Zielona Ławeczka

564
Ogólnopolski projekt grantowy Zielona Ławeczka

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy fundacji BOŚ adresowany do mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Wystarczy zarejestrować zespół i do 19 marca 2024 r. przesłać wniosek o grant.

Cele projektu

  1. Zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.
  2. Zapobieganie utracie wody poprzez stworzenie obiektów mikroretencji.
  3. Zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Kto może aplikować?

Zespoły sąsiedzkie czyli grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd swojego osiedla. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem projektu.

Zgłoście ogólnodostępny teren w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców.

Szczegóły projektu na stronie: www.zielonalaweczka.pl