Opieka wytchnieniowa dla rodziców osób niepełnosprawnych

1206
Opieka wytchnieniowa baner
Opieka wytchnieniowa baner

Opieka Wytchnieniowa to program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych, realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Powiat Piaseczyński przystąpił do programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 w module przewidzianym do realizacji przez powiaty (MODUŁ III). Obejmuje on specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Celem programu jest szeroko pojęte wsparcie osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. Osoby te z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki nad swoimi bliskimi funkcjonują, często przez wiele lat, w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża. Dzięki programowi „opieki wytchnieniowej” opiekunowie dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych otrzymają realne odciążenie w codziennym funkcjonowaniu.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii i w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Z edycji 2019 może skorzystać 30 rodzin zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, niezależnie od gminy. Aby skorzystać z pomocy w ramach modułu III, nie jest konieczne, aby gmina, której mieszkańcem jest dana osoba, przystąpiła do programu. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 sierpnia 2019 do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą. Informacje i zgłoszenia – tel. 227576820, 227363121

Szczegóły w poniższym linku:

http://poikgorakalwaria.pl/opieka-wytchnieniowa/regulamin-programu-opieka-wytchnieniowa-w-powiecie-piaseczynskim-edycja-2019

Opieka wytchnieniowa
Opieka wytchnieniowa