Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza

1484

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza  dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza
ostrzeżenie 1 stopnia  – dotyczy pyłu PM 2,5, ostrzeżenie 1 stopnia – dotyczy pyłu PM10.