Ostrzeżenia o złej jakości powietrza dla PM 10 i PM 2,5 w powietrzu

541
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z przekroczeniem w 2018 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować  negatywne skutki zdrowotne.

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania
na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby
ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM2,5 i PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Komunikaty do pobrania:
Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 25 listopada (pdf)
Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM10 – 25 listopada (pdf)